Đam mê – Mục đích – Sứ mệnh

Công Thức

1. Đam mê là tình yêu sâu sắc cho một thứ gì đó, hoặc một khát khao mạnh mẽ.

2. Mục đích là một mục tiêu, một điều cần làm được (không phải luôn luôn, nhưng đôi khi mục đích ấy chính là lý do chúng ta tồn tại).

3. Sứ mệnh là một mục đích sâu sắc được thôi thúc bởi đam mê. Đó chính là động lực của chúng ta. Sự nghiệp của chúng ta. Điều chúng ta cần làm.

4. Đam Mê + Mục Đích = Sứ Mệnh

Xem thêm:  https://doannguyenhiep.com/bo-quy-tac/toi-duoc-dan-loi-boi-dam-me-muc-dich-va-su-menh-cua-minh/

About Đoàn Nguyên Hiệp

https://www.facebook.com/doannguyenhiep868/

View all posts by Đoàn Nguyên Hiệp →

One Comment on “Đam mê – Mục đích – Sứ mệnh”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *