Chào mừng con trai bé nhỏ của ba đến với hành tinh Trái đất!

Chào mừng con trai bé nhỏ của ba đến với hành tinh Trái đất… Không có gì mà con không thể là, không thể làm hay không thể có. Con là người sáng tạo vĩ đại, và con có mặt ở đây là vì con mong muốn như thế một cách mạnh mẽ và chủ động. Con đã ứng dụng khoa học chủ ý sáng tạo tuyệt diệu và nhờ có khả năng làm điều đó mà con có mặt ở đây.

Hãy hướng tới, nghĩ tới những gì con mong muốn, thu hút những trải nghiệm sống để giúp con quyết định điều con muốn, và một khi đã quyết định rồi thì chỉ nghĩ tới điều đó.

Phần lớn thời gian của con sẽ được dành cho việc thu thập dữ liệu – những dữ liệu sẽ giúp con quyết định điều con muốn là gì… Công việc thực sự của con là quyết định xem con muốn gì và sau đó là tập trung vào điều đó, vì khi tập trung vào điều con muốn con sẽ thu hút điều đó. Đó là quá trình sáng tạo: nghĩ tới những gì con muốn, nghĩ nhiều và rõ rệt tới mức Nội thể của con sẽ nảy sinh cảm xúc. Và khi con gắn suy nghĩ với cảm xúc, con trở thành thỏi nam châm mạnh nhất. Đây chính là cách thức con thu hút những điều con muốn đến với trải nghiệm của mình.

Nhiều ý nghĩ của con lúc đầu sẽ không có sức thu hút mạnh mẽ nếu con không tập trung đủ lâu để chúng trở nên nhiều hơn. Vì khi chúng trở nên nhiều hơn về số lượng, chúng trở nên mạnh hơn về sức lực. Và khi chúng trở nên nhiều hơn và mạnh hơn, cảm xúc mà con cảm nhận từ Nội thể của mình sẽ trở nên lớn hơn.

Khi con có những ý nghĩ làm nảy sinh cảm xúc là con đang với tới quyền năng của Vũ trụ. Con hãy tiến lên ngay trong ngày đầu tiên này của cuộc sống, với ý thức rằng công việc của con là quyết định xem mình muốn gì – rồi sau đó tập trung vào điều đó!

About Đoàn Nguyên Hiệp

https://www.facebook.com/doannguyenhiep868/

View all posts by Đoàn Nguyên Hiệp →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *