6 bước thiết lập mục tiêu Tiền Bạc

Thiết lập mục tiêu :

Bước 1: XÁC định rõ trong tâm trí số tiền bạn muốn có, nếu bạn nói tôi muốn có rất nhiều tiền là chưa đủ, nhiều là bao nhiêu con số phải rõ ràng !!

Bước 2: Xác Định rõ bạn định đánh đổi điều gì để nhận dc số tiền bạn mong muốn! Danh dự, thời gian, con cái, công việc đang có… mồ hôi nước mắt… đánh đổi công việc hiện tại. Để 10 năm sau cuộc sống tốt hơn??

Bước 3: Xác định rõ ràng ngày bạn muốn có được số tiền đó

Bước 4: Lên kế hoạch hoành động cụ thể để có thực hiện được ước muốn của bạn . Và bắt đầu thực hiện kế hoạch này ngay rù bạn sẵn sàng hay chưa

Bước 5: Viết một bản Tuyên Bố rõ ràng ngắn gọn. Trong đó liệt kê số tiền mà bạn muốn có, thời hạn để đạt được nó và cái giá mà bạn sẵn sàng trả và 1 bản kế hoạch rõ ràng để đạt được nó

Bước 6: Đọc to bản tuyên bố thành tiếng hai lần 1 ngày trước khi đi ngủ và thức dậy. Trong lúc đọc hãy tập tưởng tượng cảm nhận và tin rằng mình đã có số tiền đó rồi !!

Nguồn: Think and grow rich

About Đoàn Nguyên Hiệp

https://www.facebook.com/doannguyenhiep868/

View all posts by Đoàn Nguyên Hiệp →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *