Tôi Luôn Luôn Có Một Nguồn Năng Lượng Tự Thân, Và Tôi Hoàn Toàn Tin Tưởng Vào Chính Mình

Tôi Luôn Luôn Có Một Nguồn Năng Lượng Tự Thân, Và Tôi Hoàn Toàn Tin Tưởng Vào Chính Mình.

Đối với tất cả những người đã từng gặp tôi, thì tôi chính là một ví dụ điển hình về sức mạnh. Trong một thế giới mà ai cũng phải chịu khổ cực vì tâm lý nạn nhân, tôi đã vượt qua được tất cả những ràng buộc cố hữu ấy và đạt được sức mạnh thật sự. Tôi đã nhận lãnh trách nhiệm trong cuộc sống của chính mình – và trong mọi khía cạnh của nó. Tôi hiểu rằng bản chất cơ bản của sức mạnh không phải đến từ việc cố gắng kiểm soát những điều xảy ra với mình. Sức mạnh sẽ đến khi tôi nhận lấy trách nhiệm về những phản ứng của mình trước những tình huống mình gặp phải, những thử thách mình phải đối mặt và những rào cản tôi phải vượt qua.

Hãy mang theo nguồn sức mạnh này, và tôi sẽ tin tưởng vào bản thân một cách thật tự nhiên – vì hai điều này có liên quan mật thiết với nhau. Tôi không thể có sức mạnh nếu không tin tưởng bản thân. Và ngược lại, sức mạnh đến từ một sự thấu hiểu đơn giản: bất kể phải đối mặt với điều gì, tôi cũng luôn sẵn sàng, luôn trong tâm thể đón đầu và tôi có thể xử lý bất cứ điều gì, bất kể nó có khó khăn hay lớn lao đến thế nào.

Nguồn: Triệu Phú Thức Tỉnh

About Đoàn Nguyên Hiệp

https://www.facebook.com/doannguyenhiep868/

View all posts by Đoàn Nguyên Hiệp →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *