Nhật ký!

Đây là bài đầu tiên trong cuốn nhật ký tôi của tôi.

Cách đây cũng đã gần 10 năm. Đây là khoản thời gian chuyến hoá mạnh mẽ nhất cho hành trình phát triển bản thân.

Hãy viết cho mình cuốn nhật ký để sau này có thể nhìn lại hành trình đã đi qua, để nhắc nhở bản thân phải luôn luôn ở tâm thế của một người học trò, luôn học hỏi, tìm tòi, khám phá và nâng cấp bản thân mỗi ngày bạn nhé. Hỡi những người ae của tôi!

 

About Đoàn Nguyên Hiệp

https://www.facebook.com/doannguyenhiep868/

View all posts by Đoàn Nguyên Hiệp →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *