Nghiệp

“One day I’ll leave this world behind
So live a life I will remember. ”
Rồi sẽ đến một ngày tôi sẽ bỏ cả thế giới lại đằng sau. Vậy hãy sống một cuộc đời mà tôi sẽ nhớ mãi.

Rồi thì ai cũng sẽ chết. Vậy khi chết đi tôi mang theo được gì?
Đó là Nghiệp. Là thứ tôi sẽ mang theo.
Còn lại tất cả những thứ khác đều là vay mượn. Mọi thứ khác con cháu tôi sau này sẽ thừa hưởng. Chỉ có Nghiệp là của tôi.

Không có bất kỳ điều gì xảy ra là ngẫu nhiên trong vũ trụ này. Từ trái đất, mặt trăng, mặt trời và các hành tinh. Chúng đều vận hành theo quỹ đạo của nó. Mọi việc đều tuân theo những định luật. Và Nghiệp cũng vậy.

Nghiệp là Nhân Quả, đó là định luật của Nghiệp.

Gieo Nhân Tạo Nghiệp.
Nhân tốt Nghiệp lành.
Có ba cách cửa để tôi tạo ra Nghiệp của mình đó là : hành động, lời nói, suy nghĩ (nhà Phật gọi là Thân-Khẩu-Ý). Đây là 3 cánh cửa để ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Suy Nghĩ: theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trung bình mỗi ngày chúng ta có hơn 6000 suy nghĩ. (https://www.queensu.ca/gazette/stories/discovery-thought-worms-opens-window-mind). Chia số phút mỗi ngày ra 6000/1440 ta sẽ có hơn 4 suy nghĩ mỗi phút. Khoản 15 giây sẽ có một suy nghĩ xuất hiện. Vì vậy ta cần phải canh giữ từng giây từng phút cửa ngõ này. Khi một suy nghĩ xấu dấy lên thì ta cần phải Nhận Thức được nó, và đừng cho nó biến thành Khẩu-Thân (lời nói và hành động)

Mỗi phút giây suy nghĩ là mỗi phút giây tạo Nghiệp. Vì vậy tạo ra Nghiệp Lành hay Nghiệp Xấu là sự lựa chọn của tôi. Đó là những giây phút của Sự Lựa Chọn. Tôi cần có sự lựa chọn trí tuệ và sáng suốt để tạo ra nhiều cơ hội tốt cho bản thân. Vì vậy tôi cần phải học cách và rèn luyện việc sống theo từng giây phút một. Đó là Chánh Niệm.

Sự Lựa Chọn: khi chúng ta có Nghiệp tốt, nó sẽ tạo ra hoàn cảnh và cơ hội cho ta. Nó sẽ không tạo ra kết quả ngay lập tức mà nó sẽ cho ta những điều kiện, cơ hội. Và việc Làm hay không Làm, nắm bắt hay không là do sự lựa chọn của ta.

Thông qua Sự Lựa Chọn chính tôi sẽ tạo ra số phận của mình. Tôi làm chủ Nghiệp của tôi.

About Đoàn Nguyên Hiệp

https://www.facebook.com/doannguyenhiep868/

View all posts by Đoàn Nguyên Hiệp →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *