Email Marketing

September 5, 2016

Các Chiến Lượt Email Marketing Của Đoàn Nguyên Hiệp – Phần 3

Đây là phần 3 trong loạt bại CÁC CHIẾN LƯỢT EMAIL MARKETING của tôi. Ở phần 1 và phần 2 tôi đã chia sẻ cho bạn […]
September 3, 2016
Các chiến lượt email marketing của tôi - Phần 2

Các Chiến Lượt Email Marketing Của Đoàn Nguyên Hiệp – Phần 2

Chiến lượt email marketing của tôi Trước khi hướng dẫn chi tiết về các chiến dịch email marketing của tôi, tôi sẽ cho bạn thấy chi […]
September 3, 2016
Các chiến lượt email marketing của tôi - Phần 1

Các Chiến Dịch Email Marketing Của Đoàn Nguyên Hiệp – Phần 1

Trong bài hướng dẫn này tôi sẽ cho bạn thấy các chiến lượt Email Marketing mà tôi sử dụng để xây dựng mối quan hệ, tăng […]
July 8, 2016
Phần Mềm Gửi Email Marketing Free Trong 30 Ngày

Phần Mềm Gửi Email Marketing Free Trong 30 Ngày

GetResponse – Đây là phần mềm email marketing tôi đang dùng. Tôi thích nó bởi vì sự đơn giản trong sử dụng của nó. Đây là […]
July 8, 2016
lựa chọn phần mềm email marketing tốt nhất

Lựa Chọn Phần Mềm Thiết Kế Email Marketing Tốt Nhất

Tôi chia sẻ với bạn một trong những lời nói dối tai hại trong marketing ở Việt Nam Email Marketing không hiệu quả vì người Việt […]