Bài Học Từ Phim Mưu Cầu Hạnh Phúc | The Pursuit Of Happyness

14907217_10205520136841053_1030093630902831854_n
Học Cách Làm Giàu Từ Người Giàu | Bài Học Tôi Học Được
November 3, 2016
14721757_10205474827348344_5583134393401856179_n
Làm Sao Để Vượt Qua Chính Mình | Cách Chiến Thắng Bản Thân
November 3, 2016

Bài Học Từ Phim Mưu Cầu Hạnh Phúc | The Pursuit Of Happyness

Đừng cho phép bất kỳ ai nói với bạn rằng “Bạn không thể làm được điều đó đâu”
Bạn có giấc mơ, bạn phải bảo vệ nó
Những người chẳng bao giờ làm được việc gì bằng chính sức của họ sẽ nói với bạn rằng bạn không làm được
Nếu bạn muốn điều gì, hãy đi và giành lấy cho bằng được. Chấm hết
Bài học từ bộ phim ” The Pursuit Of Happyness ” – Mưu Cầu Hạnh Phúc

Đây là status tôi đăng ngày 30/10/2016 – Bạn có thể theo dõi tôi trên facebook để nhận thêm những bài học bổ ích

Kết bạn facebook với tôi tại : fb.com/doannguyenhiep868

17 Comments

 1. Rob says:

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you will find 43650 more Informations|Infos to that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 48803 additional Infos|Infos to that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you will find 89425 more Informations|Infos on that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you will find 74431 more Informations|Infos on that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 5. Snow algae says:

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you will find 2398 more Informations|Informations to that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 6. Food Blog says:

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you will find 73553 additional Informations|Infos on that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 7. C++ Tutorial says:

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Infos here|Here you can find 34499 additional Infos|Infos to that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 8. 主页1 says:

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you can find 57355 additional Infos|Informations on that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 9. Caco-2 assay says:

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Find More Infos here|Here you will find 16929 additional Infos|Informations to that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 10. … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Informations here|Here you will find 29887 more Informations|Infos to that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 11. Pedja says:

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you can find 12371 more Informations|Informations to that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 12. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you will find 90242 additional Infos|Informations on that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 13. … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you can find 45622 additional Infos|Informations to that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 14. gitano says:

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you will find 28357 additional Informations|Infos to that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Read More Infos here|Here you can find 87599 additional Infos|Infos on that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 16. … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 1392 additional Informations|Informations to that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

 17. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Informations here|Here you will find 79142 additional Informations|Informations on that Topic: doannguyenhiep.com/blog/bai-hoc-tu-phim-muu-cau-hanh-phuc-the-pursuit-of-happyness/ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 13 =